Створення науково-дослідно-освітнього центру віртуальних активів з ініціативи й ресурсами бізнесу з галузі

Підготовка емісарів в інституті підвищення кваліфікації, розробка освітніх програм для ВНЗ, ЗОШ тощо, сертифікація інших освітніх програм, сертифікація технічних експертів, інтернет-освіта.