6. Вигоди для суспільства, економіки, довкілля
6. Вигоди для суспільства, економіки, довкілля

6. Вигоди для суспільства, економіки, довкілля

Стрімкий розвиток будь-якої системи може суттєво впливати на процеси далеко поза її межами. Ці впливи можуть бути позитивними — тоді з відповідних напрямків виникатиме підтримка такого розвитку, а можуть бути негативними — тоді з’являтиметься опір йому. Розвиток екосистеми віртуальних активів буде стрімким остільки, оскільки він генеруватиме позитивні ефекти для інших сфер людського буття. Щоб оцінити ці впливи, під час онлайн консультацій експерти спробували відповісти на питання: що індустрія віртуальних активів дасть економіці, суспільству, екології? Ось перелік узагальнених відповідей.

image

Економіка

 1. Зменшення вартості та витрат ресурсів, збільшення швидкості та надійності транзакцій у всій економіці.
 2. Збільшення ступеня захисту власності, прозорості, антикорупційності.
 3. Зменшення нерівності, збільшення можливостей доступу до фінансового, фондового ринків, збільшення захищеності людини на цих ринках.
 4. Відсталі країни можуть надолужити змарновані роки та вийти вперед винятково на хвилі технологій нового покоління.
 5. Приваблення інвесторів у нові галузі, особливо якщо віртуальні активи будуть інтегровані у традиційну систему юстиції (умовно кажучи, коли на наших теренах відбудуться перший суд між штучним інтелектом та людиною за те, щоб штучний інтелект не вимикали з розетки, тоді це серйозно покращить імідж України).
 6. Збільшення довіри між людиною та людиною (коли є достатній захист та прозорість, це збільшує загальний рівень довіри в суспільстві).

Соціум

 1. Зменшення корупції.
 2. Кращий контроль за ефективністю використання суспільного ресурсу.
 3. Доступ до глобальної економіки як зручний інструмент інвестування.
 4. Менше посередників та зниження витрат для широкого кола людей.
 5. Альтернативна пенсійна система.
 6. Більше правильних податків, більші заробітки, зростання економіки.
 7. Переосмислення поняття активу.
 8. Неможливість примусового оподаткування зробить кожну людину багатшою, а значить, і все суспільство, бо стануть можливими економічні відносини, які зараз економічно невигідні.

Екологія

 1. Реєстр викидів на блокчейні, упакування екологічних інструментів у віртуальні активи.
 2. Перехід на блокчейн та віртуальні активи дозволить зекономити ресурси (наприклад, папір, на якому друкують паперові гроші чи документи).
 3. Природа може стати суб’єктом економіки через токенізацію природних ресурсів.
Євген Килимник, Head of Exploration, UNDP Ukraine
Distributed Ledger Technologies мають потенціал демократизувати доступ громадян до ринків вуглецевих активів (Carbon Credits and Sustainable Finance). Фактично громадяни зможуть безпосередньо інвестувати в проекти, які мають на меті зниження негативного впливу на довкілля.

Cуспільство

Окрім інших сфер буття, розвиток екосистеми віртуальних активів може змінювати життя та патерни поведінки кожного громадянина та суспільства в цілому. Залежно від якості цих змін поступ галузі може отримати або ні потужну соціальну базу та підтримку. Щоб оцінити цей чинник, учасники експертного опитування відповідали на питання: як би ви описали основні вигоди, які отримає пересічний громадянин України у випадку успішного розвитку сектору віртуальних активів в Україні? Вони зазначили наступні вигоди для суспільства:

 • Збільшення ВВП, доходів, прибутків, доданої вартості, робочих місць, бази оподаткування та податкових надходжень, приплив інвестицій, зменшення рівня бідності, зростання рівня життя. Цю групу чинників називали найчастіше.
 • Підвищення ефективності економіки, зменшення трансакційних витрат, економія часу та ресурсів, прискорення економічних процесів та доступ до тих із них, які були недоступними. Ця група тісно пов’язана з попередньою.
 • Зростання зручності, простоти, швидкості виконання та доступності розрахунків та низки послуг, поява якісно нових послуг.
 • Збільшення спектру та підвищення безпеки інструментів для інвестицій, зокрема, пенсійних заощаджень, покращення якості та можливостей управління активами.
 • Більше захисту, безпеки, надійності, прозорості взаємодії на особистісному, бізнесовому, суспільному рівнях. Звідси випливає вищий рівень довіри до держави та в суспільстві загалом, а також зниження рівня корупції.
 • Зростання рівня фінансової свободи та свободи в цілому.
 • Розширення спектру можливостей для ведення бізнесу та особистісного розвитку.
 • Підвищення інвестиційної привабливості України, зростання у громадян рівня патріотизму, гордості за країну, задоволення життям, почуття власної гідності, індексу щастя.
 • Доступ до міжнародного ринку інвестицій та інновацій, міжнародний обмін знаннями й технологіями.
 • Зростання рівня освіченості, обізнаності, інтелектуальної тренованості, фінансової та комп’ютерної грамотності.
 • Розвиток та зниження вартості інфраструктури.
Тарас Козак, президент Інвестиційної Групи «УНІВЕР»
Життєдіяльність людини все більше переміщатиметься в онлайн та у віртуальний простір. Незабаром туди «переїде» вся освіта, а також переважно в онлайні будуть робота, шопінґ, розваги, спілкування. За людьми в онлайн «мігрують» активи, фінанси і держави.

Цей звіт не відповість на питання пересічного українця «чи купувати біткоїн?», але дасть розуміння того, куди дивитися, що читати, щоб включити у власну карту реальності поняття «віртуальні активи» чи такий інструментарій як блокчейн. Ці речі навряд чи вирішать всі проблеми людства, але можуть суттєво спростити вирішення деяких із них завдяки своїй технологічності. І тому спільноті екосистеми віртуальних активів варто думати в напрямку — які соціальні, економічні, політичні та екологічні проблеми можна вирішувати за допомогою цього технологічного пакету? Подібний підхід може одночасно створити попит, зміцнити репутацію та підвищити легітимність віртуальних активів.

Також для розвитку ринку віртуальних активів надзвичайно важливі системні стратегічні комунікації, спрямовані на ряд ключових цільових авдиторій. Ореол таємниці, можливо, був корисний на етапі «дикої» стадії розвитку ринку. Але зараз, коли віртуальні активи можуть стати частиною загальної економічної системи, важливі прозорість, зрозумілість, швидка антикризова комунікація та просвітницька робота.